קורס ניתוח מערכות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קומן אלכס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  15:15  17:45  ד"ר קומן אלכס  ווסטון 003

קורס ניהול פרוייקטים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קומן אלכס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:15  19:45  ד"ר קומן אלכס  ווסטון 003

קורס ניתוח מערכות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קומן אלכס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  15:15  17:45  ד"ר קומן אלכס  ווסטון 007

קורס ניהול מערכת תפעולית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קומן אלכס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  20:45  ד"ר קומן אלכס  ווסטון 007