קורס ניהול פיננסי שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי יוסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:00  13:30  מר לוי יוסף  

קורס אגרות חוב שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי יוסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  מר לוי יוסף