קורס אגרות חוב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי יוסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:45  12:15  מר לוי יוסף  כלכלה 207

קורס ניהול פיננסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי יוסף

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  18:45  מר לוי יוסף  כלכלה 103