קורס אנגלית ברמת בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  20:30  מר לוי דויד  ווסטון 030
 א  ה  16:15  18:45  מר לוי דויד  ווסטון 034

קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  19:45  מר לוי דויד  כלכלה 205

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:15  19:45  מר לוי דויד  

קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:15  15:45  מר לוי דויד  כלכלה 105- כיתת סמינר
 א  ה  08:30  09:15  מר לוי דויד  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  09:15  11:00  מר לוי דויד  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס אנגלית בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:15  11:45  מר לוי דויד  כלכלה 103
 א  ד  13:00  15:30  מר לוי דויד  ווסטון 233
 א  ה  13:15  15:45  מר לוי דויד  כלכלה 103