קורס אנגלית ברמת בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  16:15  20:30  מר לוי דויד  ווסטון 030
 א  ה  16:15  18:45  מר לוי דויד  

קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  19:45  מר לוי דויד  כלכלה 205

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:15  19:45  מר לוי דויד  ווסטון 126

קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  19:45  מר לוי דויד  ווסטון 129

קורס אנגלית מתקדמים א' - סמסטר קיץ שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  17:00  19:30  מר לוי דויד  
 קיץ  ד  17:00  19:30  מר לוי דויד  

קורס אנגלית ברמת מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:15  15:45  מר לוי דויד  כלכלה 105- כיתת סמינר
 א  ה  08:30  09:15  מר לוי דויד  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  09:15  11:00  מר לוי דויד  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס אנגלית בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:15  11:45  מר לוי דויד  כלכלה 103
 א  ד  13:00  15:30  מר לוי דויד  ווסטון 233
 א  ה  13:15  15:45  מר לוי דויד  כלכלה 103

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  14:45  מר לוי דויד  כלכלה 206
 ב  ג  13:30  16:00  מר לוי דויד  פומנטו 211
 ב  ד  08:30  11:00  מר לוי דויד  כלכלה 111

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי דויד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  16:00  17:30  מר לוי דויד  
 קיץ  ב  12:15  14:45  מר לוי דויד  
 קיץ  ד  16:15  17:00  מר לוי דויד  
 קיץ  ה  09:15  11:45  מר לוי דויד