קורס סוציולוגיה של הבריאות והרפואה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בוקק כהן יערית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר בוקק כהן יערית  כלכלה N-02

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בוקק כהן יערית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:00  15:30  ד"ר בוקק כהן יערית  כלכלה N-02

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בוקק כהן יערית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:10  15:40  ד"ר בוקק כהן יערית  כלכלה 208

קורס סוציולוגיה של הבריאות והרפואה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בוקק כהן יערית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:45  18:15  ד"ר בוקק כהן יערית  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר בוקק כהן יערית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:00  15:30  ד"ר בוקק כהן יערית  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בוקק כהן יערית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  11:00  13:30  ד"ר בוקק כהן יערית