קורס Data Science שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר בן משה ארז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  מר בן משה ארז  כלכלה 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר בן משה ארז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  17:45  מר בן משה ארז  כלכלה 102