קורס סדנת מחקר א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רונן מרב, מר חדד גבריאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:45  גב' רונן מרב  פומנטו 103

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רונן מרב, מר חדד גבריאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:30  10:00  גב' רונן מרב  פומנטו 103

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רונן מרב, גב' בן אהרון נועה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:50  16:20  גב' רונן מרב  פומנטו 103

קורס סדנת מחקר ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רונן מרב, מר חדד גבריאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:15  15:45  גב' רונן מרב  פומנטו 201

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' רונן מרב, מר חדד גבריאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  15:15  17:45  גב' רונן מרב  פומנטו 103