קורס נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שטרן מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  18:45  פרופ' שטרן מיכל  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : פרופ' שטרן מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  19:00  19:45  פרופ' שטרן מיכל  

קורס מבוא להסתברות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שטרן מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  14:45  פרופ' שטרן מיכל  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שטרן מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  12:45  פרופ' שטרן מיכל  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שטרן מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:00  11:30  פרופ' שטרן מיכל  

קורס סטטיסטיקה למנהל עסקים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שטרן מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:00  18:30  פרופ' שטרן מיכל