קורס מבוא להסתברות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שטרן מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:15  11:45  פרופ' שטרן מיכל  ווסטון 003

קורס נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שטרן מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  18:45  פרופ' שטרן מיכל  ווסטון 127

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : פרופ' שטרן מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  19:15  20:00  פרופ' שטרן מיכל  ווסטון 127

קורס סטטיסטיקה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' שטרן מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:15  15:45  פרופ' שטרן מיכל  פומנטו 01