קורס סדנה: יצירת מוצר תוכנה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  15:30  16:00  מר קירש אמיר  

קורס סדנה: הנדסת תוכנה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  15:00  15:30  מר קירש אמיר  

קורס סדנה: יישומי רשת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  16:00  16:30  מר קירש אמיר  

קורס פרוייקט במסגרת הסדנה שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:30  16:00  מר קירש אמיר  

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:00  15:30  מר קירש אמיר  

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  16:00  16:30  מר קירש אמיר