קורס סדנה: יצירת מוצר תוכנה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  14:15  14:30  מר קירש אמיר  

קורס סדנה: הנדסת תוכנה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  14:15  14:30  מר קירש אמיר  

קורס סדנה: יישומי רשת שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  14:15  14:30  מר קירש אמיר  

קורס תכנות מכוון עצמים ושפת ++C שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  15:45  מר קירש אמיר  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  18:45  מר קירש אמיר  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  09:45  מר קירש אמיר  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:15  11:45  מר קירש אמיר  

קורס פרוייקט במסגרת הסדנה שנה"ל 2021


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:00  15:15  מר קירש אמיר  

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:00  15:15  מר קירש אמיר  

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : מר קירש אמיר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  15:00  15:15  מר קירש אמיר