קורס הרוסים באים, הרוסים באים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גלילי ליליאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  גב' גלילי ליליאנה  ווסטון 132

קורס סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גלילי ליליאנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  גב' גלילי ליליאנה  ווסטון 032