קורס סוציולוגיה של חיי היומיום שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אדוט רם יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  17:45  ד"ר אדוט רם יהושע  ווסטון 005

קורס הזכות לבריאות בישראל – כוונות ומציאות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אדוט רם יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:15  15:45  ד"ר אדוט רם יהושע  ווסטון 126