קורס ניתוח מערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' גפני רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  פרופ' גפני רותי  כלכלה 101

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' גפני רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  פרופ' גפני רותי  כלכלה 101

קורס למידה מעשית - ריכוז אקדמי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' גפני רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  08:00  08:05  פרופ' גפני רותי  

קורס ניתוח מערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' גפני רותי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  16:15  17:45  פרופ' גפני רותי  כלכלה 102

קורס סמינר בלמידה מעשית בדגש סייבר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' גפני רותי, מר מרמי אורי, גב' בירן אחיטוב דפני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  13:45  פרופ' גפני רותי  כלכלה 107