קורס איכות וניהול הטיפול שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אבו-רקייה ריאד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:30  14:00  ד"ר אבו-רקייה ריאד  כלכלה 104

קורס חשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופלי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אבו-רקייה ריאד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  15:00  16:30  ד"ר אבו-רקייה ריאד  כלכלה 111

קורס חשיבה קלינית,קריטית וניהול הטיפול בקבוצה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אבו-רקייה ריאד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  19:45  22:00  ד"ר אבו-רקייה ריאד  מכללת מבח"ר