דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס הדרכה לפרקטיקום-רפואית ג' שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' גולדצויג גיל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  פרופ' גולדצויג גיל  פומנטו 104

קורס טיפול קוגנטיבי התנהגותי בילדים ב' שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' גולדצויג גיל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  פרופ' גולדצויג גיל  פומנטו 104

קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' גולדצויג גיל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  פרופ' גולדצויג גיל  פומנטו 104

קורס התערבות פסיכולוגית במצבי חירום וטראומה שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' גולדצויג גיל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  פרופ' גולדצויג גיל  פומנטו 104