קורס סטטיסטיקה א' שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  מר רבינוביץ חגי  

קורס מבחנים והערכה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  מר רבינוביץ חגי  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:45  מר רבינוביץ חגי  

קורס מחקר מודרך לתואר ראשון בפסיכולוגיה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  08:30  10:00  מר רבינוביץ חגי  
 א  ב  14:15  15:45  מר רבינוביץ חגי  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:00  15:30  מר רבינוביץ חגי  
 א  ד  18:00  19:30  מר רבינוביץ חגי  

קורס סטטיסטיקה ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:15  09:00  מר רבינוביץ חגי  

קורס מעבדה בסטטיסטיקה SPSS שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  09:00  09:45  מר רבינוביץ חגי  

קורס מחקר מודרך לתואר ראשון בפסיכולוגיה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  09:45  מר רבינוביץ חגי  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:15  13:45  מר רבינוביץ חגי