קורס סטטיסטיקה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:00  11:30  מר רבינוביץ חגי  פומנטו 211

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  מר רבינוביץ חגי  פומנטו 211

קורס סדנת מחקר א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:00  16:30  מר רבינוביץ חגי  ווסטון 126

קורס מבחנים והערכה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:15  09:45  מר רבינוביץ חגי  ווסטון 005

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:30  12:00  מר רבינוביץ חגי  ווסטון 005

קורס מחקר מודרך לתואר ראשון בפסיכולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  17:00  18:30  מר רבינוביץ חגי   ווסטון 217 - מעבדה

קורס יישומים סטטיסטיים שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:00  מר רבינוביץ חגי  פומנטו 210- מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  15:15  16:00  מר רבינוביץ חגי  פומנטו 210- מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:15  14:00  מר רבינוביץ חגי  פומנטו 210- מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:00  מר רבינוביץ חגי  פומנטו 210- מעבדה

קורס סדנת מחקר ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  13:15  14:45  מר רבינוביץ חגי  פומנטו 103

קורס מחקר מודרך לתואר ראשון בפסיכולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:30  18:00  מר רבינוביץ חגי  פומנטו 210- מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  11:45  מר רבינוביץ חגי  פומנטו 210- מעבדה

קורס סטטיסטיקה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  08:15  09:45  מר רבינוביץ חגי  

קורס מעבדה בסטטיסטיקה SPSS שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  09:45  10:45  מר רבינוביץ חגי  

קורס שיטות מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר רבינוביץ חגי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  10:00  14:00  מר רבינוביץ חגי