קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדסהוט גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  11:00  ד"ר לנדסהוט גלית  

קורס נושאים נבחרים בפסיכיאטריה ביולוגית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדסהוט גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:00  14:30  ד"ר לנדסהוט גלית  

קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדסהוט גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  11:00  14:30  ד"ר לנדסהוט גלית  
 קיץ  ב  14:00  16:00  ד"ר לנדסהוט גלית