קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדסהוט גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:30  11:00  ד"ר לנדסהוט גלית  פומנטו 01

קורס נושאים נבחרים בפסיכיאטריה ביולוגית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדסהוט גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:00  14:30  ד"ר לנדסהוט גלית  ווסטון 111

קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדסהוט גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  10:45  14:45  ד"ר לנדסהוט גלית  

קורס אשנב לפסיכולוגיה פיזיולוגית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדסהוט גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  09:15  11:45  ד"ר לנדסהוט גלית