קורס תורת המחירים ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כתב-הרץ שירית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:15  12:45  ד"ר כתב-הרץ שירית  כלכלה 206

קורס תורת המחירים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כתב-הרץ שירית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  12:45  ד"ר כתב-הרץ שירית  כלכלה 109

קורס תורת המחירים ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כתב-הרץ שירית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  09:15  11:45  ד"ר כתב-הרץ שירית  כלכלה 102