קורס הצד האפל של פעילות גופנית-התמכרות וירקות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב-ארי מרגלית דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:15  09:45  ד"ר לב-ארי מרגלית דלית  פומנטו 202- כיתת סמינר

קורס תודעה רצה-תרגול העצמי באמצעות פעילות גופ שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב-ארי מרגלית דלית, מר גוטמן תומר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:15  16:45  ד"ר לב-ארי מרגלית דלית  פומנטו 207 - חדר דינמיקה

קורס הצד האפל של פעילות גופנית-התמכרות וירקות שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר לב-ארי מרגלית דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  ד"ר לב-ארי מרגלית דלית  

קורס מיון מועמדים לעבודה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב-ארי מרגלית דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:15  09:45  ד"ר לב-ארי מרגלית דלית  פומנטו 01

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב-ארי מרגלית דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  09:45  ד"ר לב-ארי מרגלית דלית  פומנטו 04

קורס יסודות התאוריה והפרקטיקה בפסיכולוגיה של שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב-ארי מרגלית דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  ד"ר לב-ארי מרגלית דלית  פומנטו 01

קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב-ארי מרגלית דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  ד"ר לב-ארי מרגלית דלית  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב-ארי מרגלית דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:15  19:45  ד"ר לב-ארי מרגלית דלית  

קורס מבוא לפסיכולוגיה ארגונית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב-ארי מרגלית דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  ד"ר לב-ארי מרגלית דלית  פומנטו 05

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב-ארי מרגלית דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר לב-ארי מרגלית דלית  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לב-ארי מרגלית דלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר לב-ארי מרגלית דלית