קורס סוגיות סוציולוגיות בחקר המשפחה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קפלן עמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:15  13:45  ד"ר קפלן עמית  ווסטון 007

קורס ארגונים מכווני משפחה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קפלן עמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  ד"ר קפלן עמית  ווסטון 112

קורס שילוב משפחה- תעסוקה בפרספקטיבה השוואתית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קפלן עמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  11:45  ד"ר קפלן עמית  ווסטון 115