קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קפלן עמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר קפלן עמית  

קורס תיאוריות סוציולוגיות ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קפלן עמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר קפלן עמית  
 ב  ה  12:15  13:45  ד"ר קפלן עמית  

קורס סוגיות סוציולוגיות בחקר המשפחה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קפלן עמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  17:45  ד"ר קפלן עמית  

קורס שילוב משפחה- תעסוקה בפרספקטיבה השוואתית שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קפלן עמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:00  19:30  ד"ר קפלן עמית  

קורס ארגונים מכווני משפחה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר קפלן עמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:15  11:45  ד"ר קפלן עמית  

קורס שילוב משפחה- תעסוקה בפרספקטיבה השוואתית שנה"ל 2021


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר קפלן עמית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  ד"ר קפלן עמית