קורס תגבור במבחנים והערכה שנה"ל 2021


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : גב' רוזנר הופמן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  11:15  14:45  גב' רוזנר הופמן יובל  

קורס יישומים סטטיסטיים שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' רוזנר הופמן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  09:00  09:45  גב' רוזנר הופמן יובל  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' רוזנר הופמן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  09:00  09:45  גב' רוזנר הופמן יובל  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' רוזנר הופמן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:15  09:00  גב' רוזנר הופמן יובל  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' רוזנר הופמן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:00  11:45  גב' רוזנר הופמן יובל