קורס מבוא לתקשורת המונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ערב תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:45  ד"ר ערב תמר  ווסטון 131

קורס בין אנשים לחפצים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ערב תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  ד"ר ערב תמר  ווסטון 001

קורס מבוא לאנתרופולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ערב תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר ערב תמר  ווסטון 007

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ערב תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר ערב תמר  ווסטון 005

קורס שיטות מחקר איכותניות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ערב תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  ד"ר ערב תמר  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ערב תמר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  ד"ר ערב תמר  כלכלה 109