דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/07/2019 23:19

קורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות שנה"ל 2019


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:15  10:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 034

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  11:15  12:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 034

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:15  11:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 030

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  12:15  13:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 030

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:00  09:30  גב' נעמן הילה  ווסטון 032

קורס מתמטיקה בדידה שנה"ל 2019


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  14:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 034

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:15  16:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 034

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:00  09:30  גב' נעמן הילה  ווסטון 030

קורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  16:15  19:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 030

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  08:15  10:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 035

קורס מתמטיקה בדידה שנה"ל 2019


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ו  10:15  12:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 003

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  10:15  12:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 003

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  13:15  15:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 003

קורס אשנב ללוגיקה שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:15  14:45  גב' נעמן הילה  כלכלה N-01

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  15:00  16:30  גב' נעמן הילה  כלכלה N-01

קורס אשנב ללוגיקה ב' שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  11:15  14:15  גב' נעמן הילה  כלכלה 206

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' נעמן הילה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:15  13:45  גב' נעמן הילה  ווסטון 238